Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Siemianowice Śląskie - witamy na naszej stronie BIP.

powitanie w BIP

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Siemianowice Śląskie


CZYNNY
W PONIEDZIAŁKI W GODZ. 7.00 – 16.00,
WE WTORKI, ŚRODY, CZWARTKI W GODZ. 7.00 – 15.00,
W PIĄTKI W GODZ. 7.00 – 14.00,

KLIENCI OŚRODKA BĘDĄ PRZYJMOWANI W PONIEDZIAŁKI
W GODZ. 7.30 – 16.00,
WE WTORKI, ŚRODY, CZWARTKI, PIĄTKI
W GODZ. 7:30 - 14:00

DYREKTOR MOPS - mgr Jan Jeleń
PRZYJMUJE KLIENTÓW W RAMACH SKARG W PONIEDZIAŁKI
W GODZ. 15:30 - 16:00
PRZYJMUJE KLIENTÓW W RAMACH SKARG I WNIOSKÓW WE WTORKI
W GODZ. 9:30 - 11:00

ZASTĘPCA DYREKTORA MOPS - mgr Iwona Izworska
PRZYJMUJE KLIENTÓW W RAMACH SKARG I WNIOSKÓW W CZWARTKI
W GODZ. 10:30 - 12:00

NUMERY TELEFONÓW:

CENTRALA: (032) 765 62 00
FAX: (032) 765 62 19
SEKRETARIAT: (032) 765 62 16

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Siemianowicach Śląskich

ul. Szkolna 17, pokój nr 7 (parter)
41-100 Siemianowice Śląskie

tel. 32 220 26 64

godziny przyjmowania:
w poniedziałki 10:00 - 16:00
od wtorku do piątku 7:30 - 11:00

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21zł.

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
tel. 800 70 2222 (połączenie bezpłatne, dostępne 24h)


Ochrona danych osobowych regulowana jest przez:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
- Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Poniżej znajdą Państwo:

opis zasad przetwarzania danych osobowych

klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu wizyjnego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MOPS w Siemianowicach Śląskich