artykuł nr 1

Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejszej jednak niż równowartość kwoty 130 000,00 PLN.

Załączniki:
TREŚĆ REGULAMINU339 KB