artykuł nr 1

Regulamin pracy komisji przetargowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich