artykuł nr 1

Zapytanie o szacunkowy koszt/ wycenę usługi w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego dla osób z Ukrainy w ramach projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Siemianowice Śląskie"

artykuł nr 2

Zapytanie o szacunkowy koszt/ wycenę usługi w zakresie prowadzenia grupy korekcyjnej dla osób z Ukrainy w ramach projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Siemianowice Śląskie"

artykuł nr 3

Zapytanie o szacunkowy koszt/ wycenę usługi w zakresie prowadzenia grupy wsparcia dla osób z Ukrainy w ramach projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Siemianowice Śląskie"

artykuł nr 4

Zapytanie o szacunkowy koszt/ wycenę usługi w zakresie udzielania korepetycji dla dzieci z Ukrainy projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Siemianowice Śląskie"

artykuł nr 5

Zapytanie o szacunkowy koszt/ wycenę usługi w zakresie zorganizowania i sprawowania opieki nad dziećmi ramach projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Siemianowice Śląskie"