artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE DYREKTORA MOPS NR ORP.0120-25/20 Z DN. 2020.08.18 W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH W SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, UL. ŚNIADECKIEGO 13, WPROWADZONYCH W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM WIRUSEM SARS-COV-2

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE DYREKTORA MOPS NR ORP.0120-18/20 Z DN. 2020.06.22 DOT. WPROWADZENIA PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH W SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, UL. ŚNIADECKIEGO 13, WPROWADZONYCH W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM WIRUSEM SARS-COV-2