artykuł nr 1

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności MOPS Siemianowice Śląskie osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2024