artykuł nr 1

Sprawozdanie z działalności MOPS w Siemianowicach Śląskich za 2021 rok przyjęte przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich uchwałą nr 493/2022 w dniu 26 maja 2022 r.

artykuł nr 2

Sprawozdanie z działalności MOPS w Siemianowicach Śląskich za 2020 rok przyjęte przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich uchwałą nr 410/2021 w dniu 28 października 2021 r.

artykuł nr 3

Sprawozdanie z działalności MOPS w Siemianowicach Śląskich za 2019 rok przyjęte przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich uchwałą nr 188/2020 w dniu 27 lutego 2020 r.

artykuł nr 4

Sprawozdanie z działalności MOPS w Siemianowicach Śląskich za 2018 rok przyjęte przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich uchwałą nr 77/2019 w dniu 23 maja 2019 r.

artykuł nr 5

Sprawozdanie z działalności MOPS w Siemianowicach Śląskich za 2017 rok przyjęte przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich uchwałą nr. 602/2018 w dniu 24 maja 2018r r.