artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zaprasza mieszkańców Siemianowic Śląskich do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023  zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej oraz sporządzania i dowozu wyżywienia (goracy posiłek + produkty żywnościowe niezbędne do przygotowania śniadania i kolacji) dla mieszkańców miasta objętych kwarantanną/izolacją.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego.