artykuł nr 1Treść komunikatu została zawarta w piśmie Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS, które udostępniamy poniżej.

Pragniemy poinformować, iż wnioski dotyczące przyznania dodatku wychowawczego 500+ – będą przyjmowane w siedzibie MOPS w Siemianowicach Śląskich, w pokoju nr 28.