artykuł nr 1

Dyrekcja

 

Dyrektor: mgr Mateusz Kacy

I Zastępca Dyrektora: mgr Katarzyna Czernecka
II Zastępca Dyrektora: mgr Iwona Izworska