Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-03-20 15:29
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.22.1.2023.SPP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich działając w ramach projektu "Siemianowice przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych składa kolejne zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń (korytarza, sali głównej, pokoju nr 1) w budynku położonym w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 10..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Kamil Barański
Data: 2023-03-20 15:29
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.22.1.2023.SPP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich działając w ramach projektu "Siemianowice przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych składa kolejne zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń (korytarza, sali głównej, pokoju nr 1) w budynku położonym w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 10..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załacznik
Wykonanie: Kamil Barański
Data: 2023-03-20 15:28
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.22.1.2023.SPP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich działając w ramach projektu "Siemianowice przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych składa kolejne zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń (korytarza, sali głównej, pokoju nr 1) w budynku położonym w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 10..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Kamil Barański
Data: 2023-03-20 15:28
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.22.1.2023.SPP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich działając w ramach projektu "Siemianowice przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych składa kolejne zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń (korytarza, sali głównej, pokoju nr 1) w budynku położonym w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 10..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Kamil Barański
Data: 2023-03-20 15:27
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.22.1.2023.SPP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich działając w ramach projektu "Siemianowice przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych składa kolejne zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń (korytarza, sali głównej, pokoju nr 1) w budynku położonym w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 10..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załacznika
Wykonanie: Kamil Barański
Data: 2023-03-20 15:27
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.22.1.2023.SPP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich działając w ramach projektu "Siemianowice przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych składa kolejne zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń (korytarza, sali głównej, pokoju nr 1) w budynku położonym w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 10..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Kamil Barański
Data: 2023-03-20 15:27
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.22.1.2023.SPP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich działając w ramach projektu "Siemianowice przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych składa kolejne zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń (korytarza, sali głównej, pokoju nr 1) w budynku położonym w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 10..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Kamil Barański
Data: 2023-03-20 15:25
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: ZP.263.22.1.2023.SPP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich działając w ramach projektu "Siemianowice przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych składa kolejne zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń (korytarza, sali głównej, pokoju nr 1) w budynku położonym w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 10.
Wykonanie: Kamil Barański
Data: 2023-03-20 13:22
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.25.2023.SPP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich działając w ramach projektu "Siemianowice przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych, składa zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów integracyjnych dla specjalistów zajmujących się problemem przemocy domowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załacznika
Wykonanie: Kamil Barański
Data: 2023-03-16 09:46
Dział: Mienie » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tabela amortyzacji środków trwałych za rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora: ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZA ROK 2022
Wykonanie: Adam Kempa
Data: 2023-03-16 09:46
Dział: Mienie » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Tabela amortyzacji środków trwałych za rok 2022
Wykonanie: Adam Kempa
Data: 2023-03-16 09:45
Dział: Mienie » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tabela amortyzacji środków trwałych za rok 2021.
Dodatkowy opis redaktora: ZAŁ.
Wykonanie: Adam Kempa
Data: 2023-03-16 09:44
Dział: Mienie » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Tabela amortyzacji środków trwałych za rok 2021
Wykonanie: Adam Kempa
Data: 2023-03-16 09:42
Dział: Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tabela amortyzacji środków trwałych za rok 2020
Wykonanie: Adam Kempa
Data: 2023-03-16 09:42
Dział: Mienie » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Tabela amortyzacji środków trwałych za rok 2020
Wykonanie: Adam Kempa
Data: 2023-03-16 09:40
Dział: Mienie » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tabela amortyzacji środków trwałych za rok 2019.
Dodatkowy opis redaktora: zał.
Wykonanie: Adam Kempa
Data: 2023-03-16 09:40
Dział: Mienie » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tabela amortyzacji środków trwałych za rok 2019.
Dodatkowy opis redaktora: poprawa
Wykonanie: Adam Kempa
Data: 2023-03-16 09:38
Dział: Mienie » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Tabela amortyzacji środków trwałych za rok 2019
Wykonanie: Adam Kempa
Data: 2023-03-16 09:15
Dział: Inne » Redakcja biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsługa techniczna BIP.
Dodatkowy opis redaktora: poprawa
Wykonanie: Adam Kempa
Data: 2023-03-15 14:24
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.27.2023. W związku z wszczęciem postępowania na realizację zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie szkolenia - Stylizacja paznokci”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich składa zapytanie ofertowe na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego..
Dodatkowy opis redaktora: osoba meryt.
Wykonanie: Adam Kempa
Data: 2023-03-15 14:22
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.27.2023. W związku z wszczęciem postępowania na realizację zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie szkolenia - Stylizacja paznokci”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich składa zapytanie ofertowe na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego..
Dodatkowy opis redaktora: ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie: Adam Kempa
Data: 2023-03-15 14:21
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.27.2023. W związku z wszczęciem postępowania na realizację zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie szkolenia - Stylizacja paznokci”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich składa zapytanie ofertowe na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego..
Dodatkowy opis redaktora: UMOWA
Wykonanie: Adam Kempa
Data: 2023-03-15 14:20
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.27.2023. W związku z wszczęciem postępowania na realizację zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie szkolenia - Stylizacja paznokci”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich składa zapytanie ofertowe na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego..
Dodatkowy opis redaktora: ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie: Adam Kempa
Data: 2023-03-15 14:19
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: ZP.263.27.2023. W związku z wszczęciem postępowania na realizację zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie szkolenia - Stylizacja paznokci”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich składa zapytanie ofertowe na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wykonanie: Adam Kempa
Data: 2023-03-14 12:11
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.25.2023.SPP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich działając w ramach projektu "Siemianowice przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych, składa zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów integracyjnych dla specjalistów zajmujących się problemem przemocy domowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Kamil Barański
Data: 2023-03-14 12:10
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.25.2023.SPP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich działając w ramach projektu "Siemianowice przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych, składa zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów integracyjnych dla specjalistów zajmujących się problemem przemocy domowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Kamil Barański
Data: 2023-03-14 12:10
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.25.2023.SPP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich działając w ramach projektu "Siemianowice przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych, składa zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów integracyjnych dla specjalistów zajmujących się problemem przemocy domowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Kamil Barański
Data: 2023-03-14 12:06
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.25.2023.SPP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich działając w ramach projektu "Siemianowice przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych, składa zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów integracyjnych dla specjalistów zajmujących się problemem przemocy domowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załacznika
Wykonanie: Kamil Barański
Data: 2023-03-14 12:05
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich działając w ramach projektu "Siemianowice przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych, składa zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów integracyjnych dla specjalistów zajmujących się problemem przemocy domowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
Wykonanie: Kamil Barański
Data: 2023-03-13 10:48
Dział: Zamówienia poniżej 130 000 zł » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZP.263.24.1.2023.SPP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich działając w ramach projektu "Siemianowice przeciw przemocy" realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych, składa zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia pogadanek dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, dla rodziców uczniów, mieszkańców OIK i lokalnej społeczności..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załacznika
Wykonanie: Kamil Barański