artykuł nr 1

Obszar A - Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu z dysfunkcją narządu ruchu

Załączniki:
WNIOSEK AS A1 - 2023555 KB
artykuł nr 2

Obszar A - Zadanie nr 2,3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)

Załączniki:
WNIOSEK AS A2-3 - 2023642 KB
artykuł nr 3

Obszar A - Zadanie nr 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu z dysfunkcją narządu słuchu

Załączniki:
WNIOSEK AS A4 - 2023544 KB
artykuł nr 4

Obszar B - Zadanie nr 1,3,4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych oraz pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Załączniki:
WNIOSEK AS B1-3-4 - 2023704 KB
artykuł nr 5

Obszar B - Zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Załączniki:
WNIOSEK AS B2 - 2023492 KB