artykuł nr 1

Zarządzenie Dyrektora MOPS nr OR.0120-14/11 z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat