artykuł nr 1

Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Siemianowice Śląskie na lata 2021-2024 - przyjęta przez Radę Miasta Siemianowic Śl. uchwałą nr 414/2021 w dniu 28 października 2021 r.

Załączniki:
STRATEGIA NA LATA 2021-2024672 KB
artykuł nr 2

Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Siemianowice Śląskie na lata 2017-2020 - przyjęta przez Radę Miasta Siemianowic Śl. uchwałą nr 392/2017 w dniu 25 maja 2017 r.

Załączniki:
STRATEGIA NA LATA 2017-2020MB
artykuł nr 3

Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Siemianowice Śląskie na lata 2014-2016 - przyjęta przez Radę Miasta Siemianowic Śl. uchwałą nr 531/2014 w dniu 30 października 2014 r.

Załączniki:
STRATEGIA NA LATA 2014-2016MB