artykuł nr 1

Zarządzenie Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śląskich nr ORP.0120-35/16 w sprawie zasad udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, w celu ich ponownego wykorzystania